World Template

 

Yayıncı Künye Bilgisi

 

Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluş Kimlik Bilgisi
I-Şirket bilgileri

1- Unvanı

: Medya İzmir Basın Yayın Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş.

2- Logo/Çağrı İşareti

:   Televizyon    (  )       :   Radyo    ( Kafa Radyo )

3- Yayın ortamı

:Uydu ortamı  ( X )  Kablo ortamı  (  )   Karasal ortam ( X )

4- Lisans tipi

:    U-TV    (   )        K-TV   (   )    T1   (   )    T2  ( X )   T3  (    )
:    U-RD  ( X )        K-RD  (   )    R1  ( X )   R2 (    )   R3  (    )

5- Yayın türü

: Genel ( X )        Tematik (     )       Tematik ise konusu (   )

6- Yazışma adresi

:Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak No: 10 Sadıkoğlu İş Merkezi 1 Kat: 2/51  Kadıköy/İstanbul

7- Telefon ve Faks

: T (216) 418 58 70, F (216) 346 96 08

8- İnternet adresi

: http://medyaizmir.com.tr

9- e posta adresi

: info@efemmedya.com.tr

10- KEB adresi : medyaizmir@hs01.kep.tr

 

II-Sorumlu Müdür

1-Adı-soyadı

: Mert Güçlü METE

2-İletişim bilgileri   

3-Posta adresi

:Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak No: 10 Sadıkoğlu İş Merkezi 1 Kat: 2/51  Kadıköy/İstanbul

4-Telefon ve Faks

: T (216) 680 28 00, F (216) 346 96 08

5-e-posta adresi

: guclumete@kafaradyo.com

 

III-İzleyici Temsilcisi

1-Adı-soyadı

:Bülent BAYGÜL

2-İletişim bilgileri

3-Posta adresi

: Eğitim Mahallesi Ahsen Çıkmazı Sokak No: 10 Sadıkoğlu İş Merkezi 1 Kat: 2/51  Kadıköy/İstanbul

4-Telefon ve Faks

: T (543) 564 74 57, F (216) 346 96 08

5-e-posta adresi

: bulentbaygul@kafaradyo.com