World Template

 

Kuruluş

Medya İzmir Basın Yayın Reklamcılık Sanayi ve Tic. A.Ş.
11 Kasım 1992 tarih ve 3154 sayılı TTSG ilanıyla Radyo ve Televizyon yayıncılığı faaliyetinde bulunmak amacıyla kurulan Medya İzmir Basın Yayın Reklamcılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. 15 Şubat 2011 tarihinde 3984 sayılı RTÜK Yasası’nın yerine konulan yeni 6112 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesiyle 15 Haziran 2011 tarihinde yayınlanan Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların Yönetmeliğine göre 25/11/2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul ile ana sözleşmesi değiştirilerek son şekli verilmiş: “Medya Hizmet Sağlayıcı şirketin başlıca amacı; 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde RADYO YAYINCILIĞI, TELEVİZYON YAYINCILIĞI ve İSTEĞE BAĞLI YAYIN HİZMETİ faaliyetlerinde bulunmaktır.” olarak değiştirilmiştir.

Şirketin sermayesi 1.801.500,00 TL’dir.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca internet sitelerinde değişiklik yapılması gereken şirketler arasında Bakanlar Kurulu kararı Ek (I) sayılı Liste uyarınca “Ulusal karasal, uydu ve kablolu televizyon sahibi medya hizmet sağlayıcı şirketler” de bulunmaktadır.
Buna göre, internet sayfalarında "sürekli" yayımlanması gereken içerik;
a)     Şirketin MERSİS numarası: 6555589855978544
b)     Şirketin ticaret unvanı: MEDYA İZMİR BASIN YAYIN REKLAMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş.
c)     Şirketin merkezi: ALTIYOL, VİŞNE SOKAK NO:4/7 KADIKÖY/İSTANBUL
d)     Şirketin taahhüt edilen sermayesi 1.801.500,00 TL ve ödenen sermaye miktarı 1.801.500,00 TL
e)     Şirketin anonim şirketlerde yönetim kurulu başkanı MUSTAFA EFE ve yönetim kurulu başkan
yardımcısı ve üyesi GÜLAY EFE
f)     Bir tüzel kişinin; anonim şirketlerde yönetim kuruluna üye olarak  seçilmesi durumunda; tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından  belirlenen gerçek  kişinin de tescil ve ilan olunduğuna ilişkin açıklama, seçilen tüzel kişinin,
        Ø  MERSİS numarası, 
        Ø  Ticaret unvanı,
        Ø  Merkezi ve
        Ø  Tüzel kişi ile birlikte tescil edilen gerçek kişinin adı ve soyadı,
g)     Seçilen denetçinin,
        Ø  Adı ve soyadı/ unvanı
        Ø  Yerleşim yeri/merkezi,
        Ø  Varsa tescil edilmiş şubesi.
Bu bilgilerdeki değişiklikler de değişiklik tarihinde sitede yayınlanmaktadır.