World Template

 

Yayın Lisansları

KARASAL RADYO YAYIN LİSANSI (FM) : 1992 yılında FM bandından İzmir ve Ege bölgesi şehirlerinde karasal yayınlarına başlayan Müjde FM Ege, 1994 yılında 3984 sayılı RTÜK Kanunu'nun çıkmasıyla resmiyet kazanarak R2 olarak tescil edildi. 15 Şubat 2011 tarihinde 3984 sayılı RTÜK Yasası’nın yerine getirilen 6112 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi kapsamında yayın yapmaktadır.


UYDU RADYO YAYIN LİSANSI (U-RD) : Kuruluşumuz Müjde FM Ege, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’undan 22/08/2005 tarihinde aldığı (U-RD) Uydu Lisans Yayın İzni 30/06/2010 tarihinde yenilenerek uzatılmıştır.

KABLO RADYO YAYIN LİSANSI (K-RD) : Kuruluşumuzun kablo ortamından radyo yayını yapmak amacıyla, kablo radyo (K-RD, Çok İl) yayın lisansı almak üzere yapmış olduğu müracatı üst kurulun 28/03/2013 tarih ve 2013/20 sayılı üst kurul toplantısında alınan 9 nolu kararı gereğince uygun görülmüş ve kablo radyo yayın lisans işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.


UYDU TELEVİZYONU YAYIN LİSANSI (U-TV) : Televizyon yayını yapmak amacıyla teknik alt yapı çalışmalarını tamamlayan kuruluşumuz; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 25/04/2012 tarih ve 2012/27 sayılı Üst Kurul toplantısında alınan 8 no lu kararı ile Anadolu TV (Medya İzmir Basın Yayın Rek. San. ve  Tic. A.Ş.) Uydu Televizyonu (U-TV) yayın lisans ve izinlerini almıştır.

KARASAL SAYISAL TELEVİZYON YAYIN LİSANSI : Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, “Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı ihalesine katılmak amacıyla Yeterlilik Belgesi almak için 14/01/2013 tarih ve RTÜK 638 sayı ile başvuru yapmıştır.

Kuruluşumuz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 03/04/2013 tarih ve 2013/21 sayılı toplantısında alınan 2 no’lu karar ile Ege Bölgesi için yapılacak standart çözünürlüklü yayın tekniği ile genel türde bölgesel (T2) karasal sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesine katılabilmesi için YETERLİLİK BELGESİ almıştır.

Müjde FM Ege yayınlarını dinlemek için: www.anadolununsesi.tc

Anadolu TV yayınlarını izlemek için: www.anadolutv.tc