World Template

 

Yayın Lisansları

KARASAL RADYO YAYINI (R1) FM : 1992 yılında FM bandından karasal yayınlarına başlayan radyomuz, 6112 sayılı Kanunun Geçici 4’üncü maddesi kapsamında Ulusal Karasal Radyo (R1) yayını yapmaktadır.

UYDU RADYO YAYIN LİSANSI (U-RD) : Kuruluşumuz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’undan 22/08/2005 tarihinde aldığı (U-RD) Uydu Lisans Yayın İzni 30/06/2010 tarihinde yenilenerek uzatılmıştır.

KABLO RADYO YAYIN LİSANSI (K-RD) : Kuruluşumuzun kablo ortamından radyo yayını yapmak amacıyla, kablo radyo (K-RD, Çok İl) yayın lisansı almak üzere yapmış olduğu müracatı üst kurulun 28/03/2013 tarih ve 2013/20 sayılı üst kurul toplantısında alınan 9 nolu kararı gereğince uygun görülmüş ve kablo radyo yayın lisans işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.

KARASAL TELEVİZYON YAYIN LİSANSI (T2) : : Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun, “Karasal Sayısal Televizyon Yayın Lisansı ihalesine katılmak amacıyla, Yeterlilik Belgesi almak için 14/01/2013 tarih ve RTÜK 638 sayı ile başvuru yapmıştır. Kuruluşumuz, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun 03/04/2013 tarih ve 2013/21 sayılı toplantısında alınan 2 no’lu karar ile Ege Bölgesi için yapılacak standart çözünürlüklü yayın tekniği ile genel türde bölgesel (T2) karasal sayısal televizyon yayın lisansı sıralama ihalesine katılabilmesi için YETERLİLİK BELGESİ almıştır.

Yayınlarımızı dinlemek için: www.kafaradyo.com